Vi vokser – nå også tilstede i Trondheim

Refleksjoner og betraktninger rundt vår investeringsadferd 2020 ble et år for historiebøkene, og begrep som COVID, TINA, FOMO gikk fra å være fremmed til å bli mer dagligdagse. Vi liker å tenke at vi mennesker er rasjonelle, men uåret har vært en nyttig påminnelse om...