Litt om høner, konjunkturer og forventninger

Hvis man går som ei høne, kakler som ei høne, ser ut som ei høne – Ja, da er det ei høne! Vi ønsker å sette litt søkelys på økonomiens konjunkturforløp, og hvordan den påvirker investeringene. Vi har vært gjennom en lang periode med rentekutt, og isolert sett så...

Vi vokser – nå også tilstede i Trondheim

Refleksjoner og betraktninger rundt vår investeringsadferd 2020 ble et år for historiebøkene, og begrep som COVID, TINA, FOMO gikk fra å være fremmed til å bli mer dagligdagse. Vi liker å tenke at vi mennesker er rasjonelle, men uåret har vært en nyttig påminnelse om...