NEF Kapitalforvaltning

Våre Porteføljer

 

Vi forvalter porteføljer med fokus på

norske sparebanker og finansaksjer

Tankegang

Investerings-filosofi

Vår investeringsfilosofi er verdibasert og langsiktig. Vi ser på selskaper som har attraktiv prising sett i forhold til de bokførte verdiene, som har god avkastning på egenkapitalen og som over tid betaler solide utbytter.

Verdibasert og langsiktig perspektiv

Vi ser på selskaper som har attraktiv prising sett i forhold til de bokførte verdiene, som har god avkastning på egenkapitalen og som over tid betaler solide utbytter.

Egne analyser - underanalyserte selskaper

Vi gjør våre egne analyser av selskapene vi investerer i og bruker våre interne modeller til å gjøre markedsmessige tilpasninger. En del av selskapene vi investerer i er underanalysert av analytikere og meglerhus. Gjennom våre egne analyser finner vi de selskapene vi mener er mest attraktive for vår kunder.

Bærekraft og ansvarlig forvaltning

Vi tror at fokus på bærekraft og ansvarlige investeringer vil gi best avkastning på lang sikt. Vi er medlem av NORSIF, som er norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Produkter

Våre porteføljer

Nordisk Utbyttefinans

Nordisk Utbyttefinans er et mandat bestående av nordiske finansaksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Porteføljen er sammensatt av solide selskaper med god avkastning på egenkapitalen og som deler ut attraktive utbytter. Mandatet bygger på suksessen Utbyttefinans, men strategisk vekting er 40-60 % skandinaviske finansaksjer.

NEF Kapitalforvaltning vurderer og analyserer selskapene. Porteføljen er meget likvid. Nordisk Utbyttefinans har aldri mer enn 20 % vekting i ett papir – dette for å gjøre porteføljen mer robust for store enkelthendelser i èn bank.

Våre forvaltere har muligheten til å ha en høyere kontantandel i krevende markeder. Det er ikke anledning til å bruke derivater eller belåning.

Porteføljen tar aktive valg, helt uavhengig av indeks. Vi er investert i de selskapene vi til enhver tid mener vil gi best avkastning for våre investorer.

For Nordisk Utbyttefinans beregnes suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark.

Utbyttefinans

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

Vi gjør våre egne analyser av selskapene vi investerer i. En del av bankene i vårt investeringsunivers blir ikke fulgt like nøye av analytikere og meglere, og gjennom egne analyser finner vi de selskapene vi mener passer best inn i porteføljen. Utbyttefinans har aldri mer enn 20 % vekting i ett papir – dette for å gjøre porteføljen mer robust for store enkelthendelser i èn bank.

Våre forvaltere har muligheten til å ha en høyere kontantandel i krevende markeder. Det er ikke anledning til å bruke derivater eller belåning i Utbyttefinans.

Porteføljen tar aktive valg, helt uavhengig av indeks. Vi er investert i de selskapene vi til enhver tid mener vil gi best avkastning for våre investorer.
Utbyttefinans har siden oppstart gitt solid meravkastning i forhold til Oslo Børs (OSEBX).

NEF Norske AKsjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs. Porteføljen er investert mot de selskapene vi til enhver tid tror vil gi best avkasting sett i forhold til risikoen. Fokuset er hovedsakelig mot verdibaserte aksjer med god balanse. I denne porteføljen kan vi ha opptil halvparten av investeringene mot norske egenkapitalbevis.

Våre forvaltere har muligheten til å ha en høyere kontantandel i krevende markeder. Det er ikke anledning til å bruke derivater eller belåning.

For NEF Norske aksjer beregnes suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark, hvilket innebærer at det ikke kan beregnes suksesshonorar før porteføljens verdi er høyere enn ved forrige innslagspunkt for avregning av honorar. Først tjener kunden penger, deretter forvaltningsselskapet.

Utbyttefinans

Avkastning

Utbyttefinans ble etablert i april 2016. Porteføljen har siden oppstart gitt en solid meravkastning sett i forhold til Oslo Børs. Alle tall etter kostnader.

%

Utbyttefinans siden oppstart i april 2016. Oppdatert 31.08.2020

%

Utbyttefinans så langt i 2020. Oppdatert 31.08.2020

%

Oslo Børs (OSEBX) siden april 2016. Oppdatert 31.08.2020

%

Oslo Børs (OSEBX) i 2020. Oppdatert 31.08.2020

Vår første kunde

Fikk godt betalt for å gi oss tillit

Vår første kunde i Utbyttefinans, en gavmild forrening i Trondheim, har gjort seg opp noen tanker om hvordan de første 4 årene som kunde har vært og hva de gjør med avkastningen

Bli kontaktet

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627