Porteføljer

Vi forvalter egenutviklede porteføljer og individuelle mandater

Utbyttefinans

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

I motsetning til mange fond kan vi i krevende markeder selge porteføljen helt eller delvis ut av markedet og ha utelukkende kontanter.

Det er ikke anledning til å bruke derivater eller belåning i Utbyttefinans.

Utbyttefinans har aldri mer enn 20% vekting i ett papir – dette for å gjøre porteføljen mer robust for store enkelthendelser i èn bank.

NEF Kapitalforvaltning vurderer og analyserer de mindre bankene siden dette segmentet er lite prioritert fra andre miljøer. Porteføljen tar aktive valg, helt uavhengig av indeks.

Strategisk vekt er som følger:

 

Aktivaklasse Maks/Min Strategisk vekst
Børsnoterte egenkapitalbevis
100/0 70-80%
Finansaksjer notert på Oslo Børs
50/0 20-30%

 

 Siden oppstart har porteføljen gitt solid meravkastning i forhold til Oslo Børs (OSEBX).

Nordisk Utbyttefinans

Nordisk Utbyttefinans er et mandat bestående av nordiske finansaksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Porteføljen er sammensatt av solide selskaper med god avkastning på egenkapitalen og som deler ut attraktive utbytter. Mandatet bygger på suksessen Utbyttefinans, men strategisk vekting er 40-60 % skandinaviske finansaksjer. NEF Kapitalforvaltning vurderer og analyserer selskapene. Porteføljen er meget likvid.

I motsetning til mange fond kan vi i krevende markeder selge porteføljen helt ut av markedet og ha utelukkende kontanter.
Svenske og danske banker har hatt en svak kursutvikling grunnet problemer med hvitvasking.

For Nordisk Utbyttefinans beregnes  suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark.

NEF Norske Aksjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs.  Det er ikke anledning til å benytte derivater eller belåning. Fokuset er hovedsakelig mot verdibaserte aksjer med god balanse

For NEF Norske aksjer beregnes  suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark, hvilket innebærer at det ikke kan beregnes suksesshonorar før porteføljens verdi er høyere enn ved forrige innslagspunkt for avregning av honorar. Først tjener kunden penger, deretter forvaltningsselskapet.