NEF Kapitalforvaltning

Våre Porteføljer

 

Vi forvalter porteføljer med fokus på

norske sparebanker og finansaksjer

Tankegang

Investerings-filosofi

Vår investeringsfilosofi er verdibasert og langsiktig. Vi ser på markedet basert på top-down tilnærming. Vi ser på sektorer og selskaper som har attraktiv prising sett i forhold til de bokførte verdiene, som har god avkastning på egenkapitalen og som over tid betaler solide utbytter.

Verdibasert og langsiktig perspektiv

Fundamentet er en top-down tilnærming til markedet kombinert bottom-up vurdering av selskapene.  Vi ser på sektorer og selskaper som har attraktiv prising sett i forhold til de bokførte verdiene, som har god avkastning på egenkapitalen og som over tid betaler solide utbytter. Vi er langsiktige eiere.

Egne analyser - underanalyserte selskaper

Vi gjør våre egne analyser av selskapene vi investerer i og bruker våre interne modeller til å gjøre markedsmessige tilpasninger. En del av selskapene vi investerer i er underanalysert av analytikere og meglerhus. Gjennom våre egne analyser finner vi de selskapene vi mener er mest attraktive for vår kunder.

Ansvarlig forvaltning

Vi tror at fokus på ansvarlige investeringer vil gi best avkastning på lang sikt. Vi er medlem av NORSIF, som er norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Produkter

Våre porteføljer

Nordisk Utbyttefinans

Nordisk Utbyttefinans er et mandat bestående av nordiske finansaksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Porteføljen er sammensatt av solide selskaper med god avkastning på egenkapitalen og som deler ut attraktive utbytter. Mandatet bygger på suksessen Utbyttefinans, men strategisk vekting er 40-60 % skandinaviske finansaksjer.

 

Utbyttefinans

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

Utbyttefinans har siden oppstart gitt solid meravkastning i forhold til Oslo Børs (OSEBX).

NEF Norske AKsjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs. Porteføljen er investert mot de selskapene vi til enhver tid tror vil gi best avkasting sett i forhold til risikoen. Fokuset er hovedsakelig mot verdibaserte aksjer med god balanse. I denne porteføljen kan vi ha opptil halvparten av investeringene mot norske egenkapitalbevis.

 

Utbyttefinans

Avkastning

Utbyttefinans ble etablert i april 2016. Porteføljen har siden oppstart gitt en solid meravkastning sett i forhold til Oslo Børs. Alle tall etter kostnader.

%

Utbyttefinans siden oppstart i april 2016. Oppdatert mai 2024

%

Annualisert avkastning for Utbyttefinans. Oppdatert mai 2024

%

Oslo Børs (OSEBX) siden april 2016. Oppdatert mai 2024

%

Annualisert avkastning for Oslo Børs (OSEBX). Oppdatert mai 2024

Vår første kunde

Fikk godt betalt for å gi oss tillit

Vår første kunde i Utbyttefinans, en gavmild forrening i Trondheim, har gjort seg opp noen tanker om hvordan de første 4 årene som kunde har vært og hva de gjør med avkastningen

Bli kontaktet

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627