fbpx

Aktiv Forvaltning

Aktiv Forvaltning er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Før inngåelse av avtale defineres hver enkelt kundes risikoprofil. Sammen definerer vi et mandat som er spesielt tilpasset deg som kunde.

Forskjellen mellom aktiv forvaltning og de fleste fond er at man ikke er underlagt begrensinger som sier noe om hvor mye du som kunde til en hver tid skal være investert.  Våre forvaltere har derfor friheten til å inneha en betydelig høyere kontantandel i krevende markeder.

Mandat og risikoprofil kan endres når om helst i perioden, noe som gjør aktiv forvaltning til en mer fleksibel forvaltningsform enn fond hvor profilen ikke kan endres.

Velg mellom et individuellt mandat eller en av våre modellporteføljer

Forvaltningshonorar er avhengig av mandatets størrelse, normalt sett 1,5-2 % p.a. 

Minimum investering er 3 MNOK.