Utbyttene blir ikke borte

De siste ukene har vi kunnet lese overskrifter i landets medier om utbyttestopp og utbyttenekt. Bakgrunnen er at Finanstilsynet først anmodet finansforetak om å utsette utbyttene og senere ønsket å innføre en forskrift som forhindret banker og forsikringsforetak å...

En ny vår

Vi startet Utbyttefinans våren 2016. Bankene var lite populære og oljeprisen var lav. Bankene hadde vært gjennom en kraftig oppbygging av soliditeten i kjølvannet av finanskrisen og eurokrisen. Myndighetene ønsket at bankene skulle være bedre rustet ved en ny krise og...