NEF Kapitalforvaltning

Bærekraft

Vi som forvaltere må forholde oss til to regelsett: EU’s klassifiseringssystem (kalt taksonomi) for bærekraftige aktiviteter og offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Introduksjon

Bærekraftig utvikling

FNs offisielle definisjon på bærekraftig utvikling er: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bakgrunn

Regelsett for forvaltere

Taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter (EU Taxonomy for Sustainable Activities) har som mål å bidra til økt privat investering i økonomiske aktiviteter som bidrar til det grønne skiftet i Europa.

Offentliggjøringsforordning

Offentliggjøringsforordningen, kalt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) er EUs regelverk for offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

Strategi

Bærekrafts-strategi

Produktinfo

Bærekraft i modell-portefølje Utbyttefinans

Produktinfo

Bærekraft i modell-portefølje NEF Norske Aksjer

Godtgjørelse

Informasjon om godtgjørelses-ordning

Eierskap

Informasjon om aktivt eierskap

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627