Hvor var vi, hvor er vi, hvor går vi?

«The Norwegian Ramadan», utlendingers oppfatning, av oss tidligere kalt fellesferien, nå sågar hele juli og litt til, er straks her. Vi skal imidlertid følge med på markedet kontinuerlig selv om sommeren ofte er et lite gjesp i markedet. Om noe, så er markedet oftere opp enn ned.

I år er det midlertid mer usikkert enn på lenge. Vi oppsummerer raskt med to ord: inflasjon, resesjonsfrykt. Det andre følger nødvendigvis ikke av det første, men frykten er at det nettopp skal gjøre det. I horisonten ligger også det J.K. Rowling ville omtalt som «Det-Hvis-Ord-Må-Være-Unevnt» (slutter også på -flasjon). Så langt er imidlertid ikke det noe stort tema, og vi konsentrerer oss om det nærmeste halve året.

Etter finanskrisen har vi hatt et kontinuerlig sterkt marked, ispedd et par-tre større korreksjoner pluss selvsagt de siste to års pandemi. Markedet toppet ut etter pandemiens siste stimuli og er nå for første gang på lenge over i et såkalt «bear market». Det vil si et markedsfall på over 20 % hvor investorene gradvis mister mer og mer troen og til slutt kapitulerer. I USA er Nasdaq ned nesten 30% og før forrige ukes «lettelsesrally» var S&P500 ned over 20%. På Oslo Børs har det derimot gått langt bedre. På grunn av olje/offhore og andre råvareløft, delvis som følge av opptrapping av krigføring i Ukraina og delvis som følge av pandemitiltak, er vi bare marginalt ned.

Den franske banken Société Générale har på sin side identifisert 30 ”bear markets” siden 1870. Det vil i snitt si ett hvert femte år. Historisk er vi ikke langt unna snittfallet i USA og normalt er fallet over et sted mellom nå og en gang på høsten. Problemet med slike fall er at når markedet snur opp, går det som oftest 10-15% raskt uten at man får det med seg. Historisk kan man fint regne seg fram til at dette vil skje på datoen for «Black Thursday» i 1929 eller «Black Monday» i 1987. Problemet er at det kan skje både før og etter dette tidspunktet og til tross for disse oktober-krakkene er for eksempel september historisk den svakeste børsmåneden.

Ser vi fremover, er med andre ord mye av snittfallet tatt ut i markedet. Rentebaner er hevet, inflasjonstall er hevet, krigføringen i Ukraina kan vanskelig bli mye verre (vi ser bort fra atomtrusselen) og vi står igjen med en ukontrollert inflasjon som i verste fall fyres av en lønnsspiral og ender i en resesjon som noen tror allerede er der. Vi får se, og en råvarestyrt inflasjon vil som kjent stoppe opp av seg selv så lenge den ikke biter seg fast ved at lønnspresset akselererer. Vi tror derfor at inflasjonstallene i USA blir julis viktigste tall, bestemmende for markedsutviklingen i sommer, og at en eller helst to måneder på rad med bedrede tall vil fjerne mye av frykten i markedet.

Avslutningsvis konkluderer vi med at vi nærmer oss en ny oppgangstid for hver dag som går, og historisk skal den toppe ut i mars 2028. Nyt «The Norwegian Ramadan» som best dere kan i visshet om at vi alltid har gått bedre tider i møte, kun ispedd noen større eller mindre skjær i sjøen.

God sommer !

Den Gode Handelen

Vi alle vet at det er billigere å kjøpe ski etter påske og sykkel utpå høsten. Men hva avgjør om vi synes det er en god handel?

Kjøper man ski etter påske med hensikt å kun bruke de utover våren er sannsynligheten stor for at nytteverdien (gleden) uteblir, og da vil selv en rabattert pris oppleves som dyr/dårlig. De som derimot lagrer skiene frem til neste sesong vil ikke bare oppleve glede og nytteverdi. De vil også oppleve at det har vært en god investering å kjøpe under salgsperioden. Hvorfor? Fordi skiene som nå selges i butikkene er på fullpris. Samme skildring gjelder for sykkelentusiastene som gleder seg til å ta frem den nye sykkelen til våren 😊.

Det som avgjør om det har vært en god investering er med andre ord riktig tidshorisont. Å investere penger når man har en kortsiktig horisont, reduserer nytteverdi og øker sannsynligheten for en dårlig opplevelse.

Vi mennesker elsker en god handel og kjøper gjerne varer på salg. Det eneste markedet vi ikke agerer med samme eufori og glede er i aksjemarkedet. Hvorfor er det slikt? Vi vet jo hva som er rasjonelt riktig, men allikevel blir vi gang på gang emosjonelt påvirket av markedsstøyet.

Vi startet dette året med sparebanker som kostet pris/bok 1,4. Det vil si: Vi betalte 1,4 kroner for å få en krone bokført i bankenes regnskap, og vi fikk en avkastning på egenkapitalen på 10-12 %. Disse bankene prises nå til pris/bok 1,1, samtidig som utsiktene er mer eller mindre like bra som ved nyttår. Rentene stiger, og det øker marginene (inntektene) til bankene. Sparebankene består av ca 70 % private boliglån, og det er det siste vi misligholder. Risikoen for tap er dermed begrenset. Og forventningene til avkastning på egenkapitalen er fortsatt 10-12 %, derav utbetales ca halvparten i utbytte. Til sammenligning prises Oslo børs nå til pris/bok 1,8.

Vi i NEF Kapitalforvaltning har god tradisjon på å slå børsen årlig, og vi akter å fortsette å begeistre våre kunder med god forvaltning og god avkastning i tiden fremover. Slik vi ser det, er dette et gunstig tidspunkt å investere på, om man investerer kapital som har riktig horisont 😊