Egenkapitalbevis-konferansen 2019

        Årlig arrangerer Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikers Forening Egenkapitalbevis konferansen. Formålet er å gi oppdatert kunnskap om Norske Sparebanker som investeringsobjekt.   Analyser av de store regionbankene ble presentert,...

Bankene leverer

  De største regionbankene har nå levert tall  og resultatene er gjennomgående sterke. Bankene leverer bedre enn hva vi hadde ventet når det gjelder rentenetto, resultat før skatt, samt at tapene er lavere enn normalt. Videre ser vi at veksten er solid. Bankene...

Utbyttefinans juli 2019

Utbyttefinans mistet i juli måned deler av oppgangen fra måneden før, noe som skyldes frykt og uro rundt handelskrig mellom USA og Kina. Vi i NEF Kapitalforvaltning er vi likevel sterke i troen på at både Kina og USA trenger og vil få en handelsavtale i havn. Utover...