Coronaviruset herjer med Oslo Børs.

      I skrivende stund herjer Coronaviruset på Oslo Børs. Sykliske aksjer faller tyngst, men ingen ting er uberørt.  Vi i NEF foretar kontinuerlig vurderinger av hvilken påvirkning viruset har på kapitalmarkedene, og styrer kontantandelen deretter....