Børsintervju i Finansavisen

Vår forvalter, Erlend Brenne, ble intervjuet i Finansavisen lørdag 13.juni. Vår portefølje, Utbyttefinans, har siden oppstart gitt rundt 90 % avkastning etter kostnader. Les mer om hans tanker og favoritter her:...

Utbyttefinans – Mai 2020

NEF Kapitalforvaltning Utbyttefinans Porteføljen steg 5 % i mai   Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter. Mai...

Utbyttefinans – April 2020

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter. April ble en god måned etter den kraftige korreksjonen i mars....

Utbyttene blir ikke borte

De siste ukene har vi kunnet lese overskrifter i landets medier om utbyttestopp og utbyttenekt. Bakgrunnen er at Finanstilsynet først anmodet finansforetak om å utsette utbyttene og senere ønsket å innføre en forskrift som forhindret banker og forsikringsforetak å...

En ny vår

Vi startet Utbyttefinans våren 2016. Bankene var lite populære og oljeprisen var lav. Bankene hadde vært gjennom en kraftig oppbygging av soliditeten i kjølvannet av finanskrisen og eurokrisen. Myndighetene ønsket at bankene skulle være bedre rustet ved en ny krise og...

Det er nå formuer skifter eiere

Vi står midt i en krise, ingen tvil om det. Spredningen av coronaviruset og lav oljepris har sendt Oslo Børs ned mer enn 30 prosent i år. Utbyttefinans er selvsagt ikke upåvirket, og har falt mye gjennom måneden, men vi har holdt oss langt bedre enn Oslo Børs`...