En ny vår

Vi startet Utbyttefinans våren 2016. Bankene var lite populære og oljeprisen var lav. Bankene hadde vært gjennom en kraftig oppbygging av soliditeten i kjølvannet av finanskrisen og eurokrisen. Myndighetene ønsket at bankene skulle være bedre rustet ved en ny krise og...

Det er nå formuer skifter eiere

Vi står midt i en krise, ingen tvil om det. Spredningen av coronaviruset og lav oljepris har sendt Oslo Børs ned mer enn 30 prosent i år. Utbyttefinans er selvsagt ikke upåvirket, og har falt mye gjennom måneden, men vi har holdt oss langt bedre enn Oslo Børs`...

Coronaviruset herjer med Oslo Børs.

      I skrivende stund herjer Coronaviruset på Oslo Børs. Sykliske aksjer faller tyngst, men ingen ting er uberørt.  Vi i NEF foretar kontinuerlig vurderinger av hvilken påvirkning viruset har på kapitalmarkedene, og styrer kontantandelen deretter....

100 % avkastning i norske sparebanker

    Vi har tidligere skrevet om Handelsreisendes Forening Trondheim. Denne foreningen var vår første kunde i Utbyttefinans og har på under fire år fått over 100 % avkastning. Porteføljen har til enhver tid bestått av sparebanker, og til tider finansaksjer...

Gavmild forening i Trondheim

    Handelsreisendes Forening Trondheim (HFT) var første kunde da NEF Kapitalforvaltning lanserte Utbyttefinans, som er et forvaltningskonsept hvor det investeres primært i norske sparebanker. Siden oppstart i mars 2016 har HFT fått 93 % avkastning på sine...