fbpx

Hvordan virker kundeutbytte?

I dag er det to norske banker som utbetaler kundeutbytte, Sparebank1 Østlandet og Sandnes Sparebank. Videre har Sparebanken Vest annonsert at de også vil betale kundeutbytte. Samtlige sparebanker utbetaler ordinært utbytte til sine eiere. Dersom du i tillegg er kunde...

Annerledeslandet

For under en uke siden hevet Norges Bank styringsrenten for tredje gang i år. Så langt har DNB, Nordea og flere av Sparebank1 bankene varslet om at de setter opp utlånsrenten med inntil 0,25 %.  For bankene har dette en positiv effekt på inntjeningen.  Resultatet av...

Bankene leverer

  De største regionbankene har nå levert tall  og resultatene er gjennomgående sterke. Bankene leverer bedre enn hva vi hadde ventet når det gjelder rentenetto, resultat før skatt, samt at tapene er lavere enn normalt. Videre ser vi at veksten er solid. Bankene...

Utbyttefinans juli 2019

Utbyttefinans mistet i juli måned deler av oppgangen fra måneden før, noe som skyldes frykt og uro rundt handelskrig mellom USA og Kina. Vi i NEF Kapitalforvaltning er vi likevel sterke i troen på at både Kina og USA trenger og vil få en handelsavtale i havn. Utover...