Dokumentasjon

NEF Kapitalforvaltning har tillatelse fra Finanstilsynet til å yte tjenesten aktiv forvaltning. På denne siden finner du dokumentasjon på rutiner, retningslinjer og beskrivelser som er gjeldende for selskapet