Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på de mest vanlige spørsmål om NEF og hva vi jobber med
Hvordan blir jeg kunde?

Ta kontakt med en av oss eller send en mail til investment@n-ef.no

Hva er aktiv forvaltning ?

Aktiv forvaltning er en avtale hvor kunden selv bestemmer risikoprofil og hvilke aktiva det skal investeres i. En slik forvaltning innebærer at kunden gir NEF Kapitalforvaltning fullmakt til å foreta innvesteringer etter et nøye avtalt mandat. Det åpnes bank og VPS konto i kundenes navn, men disposisjonsretten er gitt NEF Kapitalforvaltning etter fullmakt.

Er pengene mine trygge ?

Ja, når kundeavtale etableres får alle kunder en egen dedikert verdipapir- og bankkonto i sitt eget navn. Det er kundene selv som er eier av kontoene. Dersom forvaltningsselskapet skulle gå konkurs, er kundenes midler helt adskilt og kunden har dermed full tilgang til egne verdipapir og midler på bankkonto.

Binder man kapitalen ved å inngå aktiv forvaltningsavtale ?

Nei, avtalen kan sies opp med umiddelbar virking uten kostnader.

Hva er minstetegning ?

Minstetegning er 3 MNOK

Hvor ofte mottar jeg rapport ?

Rapport sendes månedlig

Koster det noe å etablere avtale ?

Nei, det er ingen kostnader ved etablering, innskudd, uttak av kapital eller oppsigelse.

Finnes det skjulte kostnader

Nei, alle kostnader er spesifiert i månedlig rapport.

Hvorfor investere i Utbyttefinans ?

Utbyttefinans passer for deg som vil ha eksponering mot norske sparebanker og finansaksjer.  Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.  Siste 20 år har egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) gitt mer enn dobbel avkastning av hva Oslo Børs (OSEBX) har gitt.