Vi startet Utbyttefinans våren 2016. Bankene var lite populære og oljeprisen var lav. Bankene hadde vært gjennom en kraftig oppbygging av soliditeten i kjølvannet av finanskrisen og eurokrisen. Myndighetene ønsket at bankene skulle være bedre rustet ved en ny krise og at skattebetalerne ikke skulle få regningen. Markedet regnet med høye tap i bankene og de færreste snakket om utbytter.

Våre utvalgte banker hadde i snitt Pris/Bok på 0,75. Det betyr enkelt forklart at man kunne kjøpe en krone av balansen til sparebankene for 75 øre.

Etter 3,5 år var Pris/Bok for sparebankene steget til rundt en. I mellomtiden hadde vår portefølje av banker gitt 100 % avkastning. Bankene var dermed blitt 33 % dyrere mens investorene hadde fått over tre ganger mer avkastning.

Som vi alle kjenner til ble verden endret med et virus med navn korona (covid-19). Dette førte til fall i markedene og mye usikkerhet. Det førte også til et fall for norske banker.

Det er i dag snakk om store tap for bankene og at man bør kutte eller avvente med utbytter. Myndighetene har i denne tiden hjulpet bankene med å kutte kapitalkravene og gjøre det lettere for de til å gi lån til folk og bedrifter. Denne gangen står vi kanskje bedre rustet enn tidligere – og bankene er mer solide enn noensinne.

Den første sparebanken ble etablert i 1833, som Bygdesparebanken, med såkorn som innskuddsform. I løpet av de neste 100 årene ble mer enn 600 sparebanker etablert. Hvordan de neste 100 årene vil bli vet vi ikke, men man kan bruke litt av historien til å si noe om hva vi tror. Deler av overskuddet fra sparebankene har i årtider kommet lokalsamfunnene til gode. Støtte til gode formål, til idrettsklubber og lokale lag. Vi tror det vil vedvare. Sparebankene vil fortsatt være viktige, for både lokalsamfunn og landet som helhet. Også etter korona.

Prisingen av norske sparebanker er tilbake til nivået når vi startet Utbyttefinans. Vi vet ikke hvordan fremtiden blir, men vi tror at bankene vil komme seg gjennom denne krisen også og at det atter en gang vil bli en ny vår for sparebankene.

Vi vet ikke hvor bunnen er i markedet, om vi allerede har sett den eller om den blir lavere. Vi tror likevel at de som investere i sparebankene på disse nivåene vil ha potensiale for god avkastning.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale.