I skrivende stund herjer Coronaviruset på Oslo Børs. Sykliske aksjer faller tyngst, men ingen ting er uberørt.  Vi i NEF foretar kontinuerlig vurderinger av hvilken påvirkning viruset har på kapitalmarkedene, og styrer kontantandelen deretter. Ingen av våre porteføljer er bundet av UCITS regler om minimum eksponering. Følgelig kan vi ha høyere kontantandel enn de fleste norske fond. Vi har økt kontantbeholdningen siden forrige måned, for å redusere risikoen i porteføljen. Utbyttefinans, som primært er investert i norske sparebanker, har holdt seg langt bedre enn hovedindeksen ved Oslo Børs.

Legger man historien til grunn, har man sett at et økonomisk tilbakeslag med årsak i virusutbrudd, mer enn kompenseres når situasjonen er under kontroll. Dette så vi under SARS utbruddet i 2003 og svineinfluensaen i 2009. Det store spørsmålet er selvsagt hvor omfattende dette vil bli og hvor det ender. Vi i NEF er ikke eksperter på pandemier, men vær trygg på at vi justerer porteføljene løpende i takt med det risikobildet vi ser.   

Sparebankene har holdt seg langt bedre enn øvrige sektorer. I skrivende stund er Utbyttefinans i positivt terreng mens hovedindeksen ved Oslo er -9% i 2020.