At inflasjon og skatt spiser opp sparepengene dine er gammelt nytt, men visste du at egenkapitalbevis utstedt av norske sparebanker i snitt gir et utbytte som er fire til fem ganger høyere enn hva du kan å få på en sparekonto?  

Heving av styringsrenten

Så hva nå, som Norges Bank har hevet styringsrenten?  Regelen er at bankene hever utlånsrenten mer enn innskuddsrenten. Resultat blir at bankene tar ut enda bedre marginer enn de gjør i dag. I et klima med moderat stigende renter er det bankene som er vinneren, og ikke innskuddskundene. 

Norske egenkapitalbevis

Fortsatt prises de fleste egenkapitalbevis under bokførte verdier, noe som er langt billigere enn aksjer generelt.  Basert på historiske kurser og dagens prising er det rom for betydelig kursoppgang. Moderat prising i tillegg til høy utbyttekapasitet bør tilsi at egenkapitalbevis er et solid alternativ til innskudd i bank, som i dag gir negativ realavkastning.

Utbyttefinans

Utbyttefinans er en aktivt forvaltet portefølje av egenkapitalbevis som har gitt investorer mer enn 78 % avkastning siden oppstarten i mars 2016, noe som er best av sammenlignbare produkter. Egenkapitalbevis betaler utbytter fra 4-9% av børskurs, basert på inntjening i 2018. Porteføljen er likvid på få dager og har ingen bindingstid.  Uttrekk og innskudd av kapital er kostnadsfritt. Kostnadsstrukturen er transparent. Som kunde av NEF Kapitalforvaltning har du din egen dedikerte VPS konto og bankkonto. Etter endt måned mottar du en detaljert rapport.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer