NEF Kapitalforvaltning

Utbyttefinans

Porteføljen steg 5 % i mai  

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

Mai ble en fin måned for porteføljen. På tross av usikkerheten rundt korona steg Utbyttefinans med rundt 5%. Vi fikk gjort noen gode kjøp forrige måned som vi fikk godt betalt for denne måneden. Bankene i porteføljen ser fortsatt attraktive ut for den langsiktige investor. Vi overvåker sammensetning og den usikkerheten som er i markedet, og vi vil gjøre tilpasninger som reflekterer risikoen vi ser for porteføljen.

Vi i NEF Kapitalforvaltning vet ikke hva fremtiden bringer, men sist bankene var priset så lavt som nå (2016) fikk vår portefølje en stigning på 100% de påfølgende fire årene.

Utvikling

Utbyttefinans er i skrivende stund ned 1 % så langt i år, mens det generelle markedet er ned 9 %

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627