NEF Kapitalforvaltning

Utbyttefinans

Porteføljen steg 4,6 % i august 

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

Sparebankene viste i gjennomsnitt en sterk oppgang i august. Porteføljen består av de bankene vi anser for å ha best avkastningspotensial i tiden fremover samt at vi har valgt å ha en kontantandel som gir oss muligheter dersom usikkerheten skulle øke. Vi følger fortsatt koronautviklingen med argusøyne og vi vil gjøre tilpasninger dersom vi anser det som hensiktsmessig. Vårt markedssyn er fortsatt at markedet er attraktivt på lang sikt

Norsk økonomi er i bedring etter nedstengingen og dette reduserer risikoen for store negative hendelser som følge av pandemien. Vi forventer derfor at prisingen av norske banker skal normaliseres. Sektoren er moderat priset med en pris/bok i underkant av 0,9.

Utvikling

Utbyttefinans er i skrivende stund uendret så langt i år, mens det generelle markedet er ned 7,8 %

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627