Norges Bank har siden august i hevet styringsrenten to ganger, sist for en uke siden. I etterkant har flere av de store bankene varslet renteheving og flere av de mindre bankene kommer mest sannsynlig etter. Sist endret Norges Bank også rentebanen noe. Dette tilsier at vi kan få flere rentehevinger i det kortet bildet, men på lengre sikt vil kurven flate ut.

Se figur under: 

 

Hvordan påvirker det deg som investerer i norske banker?

Regelen er at renter som stiger i et kontrollert tempo er bra for norske banker. Årsaken er at bankenes utlånsrente settes opp mer enn innskuddsrenten. Med andre ord er det bankene som er vinneren i et marked med stigende renter.  Sparebankene med høy innskuddsdekning kommer her meget godt ut.

Det er viktig for norsk økonomi at renten ikke stiger for mye og for fort. I et slikt scenario blir bankene tapsutsatt og norske husholdninger som er høyt belånt kan få problemer.  Når det er sagt så er det ingen ting som tyder på at et slikt scenario skal inntreffe, men derimot en moderat heving av rentenivået som bankene vil profittere på. Heller ikke moderat fallende boligpriser vil utgjøre problemer for bankene.  For at fallende boligpriser skal skape problemer for bankene må vi se et meget stort fall. Der er vi ikke i dag.