NEF Kapitalforvaltning

Stemningsrapport

Hvordan står det til med markedenes trykkokere?

Hører du at trykkokeren piper, er det bra. Men vet du når og hvorfor den piper, er det enda bedre. Hva skjer når «trykket» i markedene når media?

Eller viktigst: Hva gjør vi i forkant? Hvilke faresignaler fanger vi opp?

Mange tenker at aktiv forvaltning består i å velge sektorer, bransjer og aksjer innenfor et gitt mandat og at den aktive delen består i å bytte ut verdipapirer som er nedadgående med de som skal utvikle seg bedre. Dette er langt på vei det vi også gjør, men det vi tenker er enda viktigere, er å ikke være fullt investert til enhver tid. For oss i NEF Kapitalforvaltning er justering av eksponeringsgrad i et marked vel så viktig som seleksjonen.

Når vi i februar 2020 vurderte sannsynligheten for Korona-nedstengning som reell, solgte vi oss ned i forkant og underveis. Ikke fordi vi visste at 12.mars 2020 ble «en historisk dag», men fordi vi mente markedets risk/reward ikke var til våre kunders beste. Så vår trykkoker hylte allerede medio februar.

Hva skjer med all den frie kapitalen? Den hviler da trygt på kundenes konti og får renteinntekter. 3 -4 uker senere, vurderte vi prisingen igjen som attraktiv, og benyttet da den ledige kapitalen som en booster i våre kunders porteføljer. Dette ga god effekt.

«Våre kunder betaler oss for å ta de rasjonelle avgjørelsene»

2021 har så langt vært et særdeles hyggelig år i våre porteføljer, og oktober ble også en svært god måned for våre kunder. Men igjen var det signaler på at flere trykkokere i markedet snart ville begynte å hyle. Vi valgte bevisst å øke kontantbeholdningen vesentlig tidlig i november og har økt ytterligere nå i starten av desember. Oslo Børs var ned ca 1 % i november, mens vi kunne tilføre våre kunder ca +0,7 % i samme periode (Eksempel: Utbyttefinans).

Betyr dette at vi har mistet troen på markedet? Nei, absolutt ikke.

Men vi mener kundene våre ikke får godt nok betalt for å ta full risiko akkurat nå.

Aktiv forvaltning er for oss som å surfe en bølge. Det handler om timing. Har bølgen steget for mye, er det bedre å spare krefter (kapital), enn å padle i bratt motbakke. Og “flatt vann” som det er nå er heller ikke særlig gøy å surfe på. Når tiden igjen er inne, har man da ekstra energi (kapital). Ledig kapital i kombinasjon med god timing, vil booste farten inn til neste bølge, og den akter vi å «surfe» på. Surf’s Up folkens!

Har strategien fungert? Vurder selv:

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer.

Vil du vite mer

Vi tilbyr presentasjon over digitale plattformer så vel som fysiske møter.