NEF Kapitalforvaltning

Utbyttefinans

Nye investorer strømmer til Oslo Børs

Høyeste andel privatinvestorer på Oslo Børs noensinne

AksjeNorge publiserer kvartalsvis en rapport som viser statistikk over private aksjonærer i selskaper notert på Oslo Børs. Denne viser at det per 3. kvartal 2020 har vært en kraftig økning i nye investorer i 2020, samt en ny rekord for antall private investorer.

Grunnene til dette kan være mange:

  • Negativ realavkastning (innskuddsrente – inflasjon) på bankkonto
  • Arv
  • Økt behov for pensjonssparing
  • Økt kjøpekraft/ formue i husholdningene
  • Null i styringsrente/ fall i rentene over lang tid
  • Økende kunnskap om finansielle instrumenter
  • Økt risikovilje
  • Stort antall nye børsnoteringer

Uansett hvilken økonomisk situasjon man befinner seg i, er det med dagens rentenivå en kjensgjerning at man må være villig til å risiko for å oppnå en avkastning utover risikofri rente. Sagt på en annen måte må man i dag ha en avkastning på nærmere 3% for å holde pengenes verdi etter at man tar hensyn til prisstigning i samfunnet, samt skatt på avkastningen.

Som omtalt i tidligere nyhetsbrev Er aksjemarkedet noe for meg? kan dette være investeringer i pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond eller tilsvarende produkter, herunder aktiv forvaltning. Høyest avkastning oppnår man vanligvis i aksjemarkedet, enten man inngår avtale om aktiv forvaltning, investerer i etablerte aksjefond eller plukker enkeltpapirer på egen hånd.

NEF Kapitalforvaltning AS

NEF tilbyr aktiv forvaltning, som er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Vårt hovedprodukt er en portefølje av egenkapitalbevis og finansaksjer. Porteføljen har per september 2020 gitt investorer nesten 100% % avkastning siden oppstarten i april 2016, men de fleste egenkapitalbevis prises fortsatt vesentlig under bokførte verdier og vesentlig billigere enn aksjer generelt. Selskapene betaler vanligvis utbytter fra 4-9% av børskurs. Porteføljen er likvid på få dager og har ingen bindingstid.

 

Hvorfor er det sannsynligvis et godt tidspunkt å investere nå?

 

Styringsrenten er så lav at renteendringer fremover sannsynligvis blir oppover.

Regelen her er at bankene hever utlånsrenten mer enn innskuddsrenten. Resultatet blir at bankene tar ut enda bedre marginer enn de gjør i dag.

Flere banker har måttet holde tilbake utbyttene under pandemien. Dette øker bokførte verdier og medfører stor sannsynlighet for økte utbyttebetalinger fremover.

Tapene i forbindelse med pandemien ser ut til å bli mye lavere enn først antatt.

Vil du vite mer

Vi tilbyr presentasjon over digitale plattformer så vel som fysiske møter.

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627