Full implementering av PSD2 direktivet skjer ikke før det er tatt inn i EØS-avtalen, men deler vil innføres allerede nå gjennom finansforetaksloven og betalingssystemloven med tilhørende forskrifter, samt gjennom forskrift om betalingstjenester, med hjemmel i finansavtaleloven. 

PSD2 medfører endrede rammebetingelser for bankene, som blir pålagt å åpne opp kontoinformasjon og transaksjonsdata til autoriserte tredjeparter.  Du som kunde må naturlig nok samtykke i at banken din åpner opp og dele informasjon med tredjeparter.

For kunden innebærer dette at det blir billigere å få gjennomført betaling uten kort, samt at du får et felles grensesnitt for all kontoinformasjon, uavhengig av om man har flere bankforbindelser. Det er lett å se for seg at det nå blir mye enklere å bytte til annen bank bare med et tastetrykk på smarttelefonen.  Til å begynne med vil det nok være på innskuddskonto det er lettest å bytte bank, men etter hvert vil man også se det sammen med eks. boliglån.

Så hva betyr dette for bankenes inntjening?  Økt transparens og nye aktører medfører normalt sett pressede marginer. For å kompensere for fallende marginer må volumene opp eller kostnadene ned.  Volumene er det ikke lett å spå noe om, men når det gjelder kostnader er norske banker meget tilpasningsdyktige og effektive. Ser man 10 år tilbake var cost/income i snitt rundt 0,6. Dvs man brukte 60 øre for å tjene en krone. I dag er vi nede på 0.4. Det er en bedring på 33%.  Mye av kostnadene for å møte PSD2 og de tekniske kravene det medfører ble tatt i 2018. De bankene som er mest tilpasningsdyktige vil stå igjen som vinnerene.

Hvordan vil dette så slå ut i aksjekursene? Aksjemarkedet har en tendens til å prise inn det som man tror skjer kommende seks måneder. Med andre ord vil ikke dette få noen umiddelbar kursdrivende effekt da implementasjonen går gradvis. På sikt vil man selvsagt kunne se en kurseffekt. Noen banker vil tape og andre vil fremstå som vinnere i margin og volumspillet som kommer.  

Hvilke banker som kommer best ut vil forvalterteamet i NEF Kapitalforvaltning følge tett. For investorer blir det mere krevende og velge hvilke posisjoner man skal ha. Det er der aktive forvaltere som NEF Kapitalforvaltning vil utgjøre en forskjell.