Utbyttefinans har lagt bak seg nok et godt år. De av våre investorer som har vært med oss hele 2019, kan notere seg for over 18 % avkastning. Årets siste måned avsluttet vi med oppgang på 3,5 %.

I NEF Kapitalforvaltning er vi sterke i troen på at også 2020 skal bli et godt år for våre investorer. Egenkapitalbevis er moderat priset og utbyttene vi har i vente ligger an til å bli meget gode. Vi har tidligere skrevet at vi har vært positive til Sparebanken Vest, og har hatt i overvekt i banken. Egenkapitalbeviset har fått en god start på det nye året og handles i skrivende stund +3,5 %.

Med lave renter, moderat prising og god utbyttekapasitet ligger det til rette for at vi også i år vil kunne gi våre kunder solid avkastning.

Ønsker du å lese fullstendig rapport for desember 2019, ta kontakt med en av oss

Vi i NEF Kapitalforvaltning ønsker alle dere som følger oss et riktig godt nytt år.