NEF Kapitalforvaltning lanserer nå Nordisk Utbyttefinans, som er et mandat bestående av nordiske finansaksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Porteføljen forvaltes etter samme filosofi og strategi som Utbyttefinans, som har vært en suksess for våre investorer.

Danske og svenske banker har utviklet seg svakt, mye grunnet problemer med hvitvasking.  Vi i NEF Kapitalforvaltning mener skandinaviske banker nå handles på attraktive nivåer.  Noen banker vil klare seg bedre enn andre og det er vår jobb å velge riktige banker til riktig tid. Finansaksjer og egenkapitalbevis er vår kjernekompetanse.

I motsetning til mange fond kan vi i krevende markeder selge porteføljen ned og inneha en større andel kontanter.

For kort presentasjon, trykk her

 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt transaksjons- og forvaltningskostnader. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer.