Markedsverdi vs reell markedsverdi

Har du noen gang opplevd å se en pris, men når du skal betale, kommer et påslag +pant / +mva? Den reelle prisen er med andre ord dyrere enn grunnlaget for din beslutning om å kjøpe varen.

Desto mer betenkelig er det når man oppdager at man betaler for en vare, der papirverdi ikke representerer reell markedsverdi. Har du opplevd dette? Vi synes tematikken og eksemplene vi ser er såpass drøye, at vi har grunnlag å tro at dette dessverre angår flere av våre lesere og investorer uten at de selv er klar over det.

Se for deg følgende scenario

Du mottar din månedlige forvaltningsrapport fra ditt forvaltningshus, med hyggelig lesning om hvor mye verdiene dine har steget. På bakgrunn av porteføljeverdien, belastes du et forvaltningshonorar. Vel fortjent tenker du, basert på den gode forvaltningen som vises på rapporten. Så langt er historien hyggelig…

Sannhetens time kommer først når man ønsker å realisere. Vi i NEF Kapitalforvaltning opplever forespørsler fra kunder i andre forvaltningssystemer som ønsker å etablere aktiv forvaltning hos oss. En del av disse opplever dessverre da at kapitalen de ønsker å frigjøre ikke er så lett tilgjengelig, og enkelte må vente i lengre perioder for å få frigjort kapitalen. Om det er marked eller prising som er årsak, er ikke opp til oss å bedømme, men tematikken synes vi fortjener å bli belyst.

Vi ønsker å betrygge våre kunder om vår forvaltning er transparent, likvid og at vår avkastning reflekterer omsettbare porteføljeverdier. Vi håper du er enig i våre verdivalg.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en refleksjon rundt din forvaltning, og en avsjekk om dette også angår deg.

Hva har du og en kirurg til felles?

Se for deg hverdagen til en hjertekirurg. Pasient 1 trilles inn og rutinemessig utføres en bypass operasjon. Kirurgen tar så imot både pasient 2 og 3, og utfører samme rutinemessige operasjoner. Kirurgen vet hva som er riktig å gjøre og hvordan det skal gjøres. Men så rulles pasient nummer 4 inn, og det er kirurgens nærmeste relasjon. Hva skjer? En rutinemessig operasjon der man normalt har fokus og både vet hva og hvordan, er forvandlet til en emosjonell hendelse der kirurgen blir handlingslammet, usikker, og redd for å gjøre feil.

Poenget med historien er å belyse et viktig tema vi i NEF Kapitalforvaltning er meget bevisste på.

Selv om vi, i likhet med kirurgen, både har god utdanning og lang erfaring, er det faktisk mye lettere for oss å forvalte dine penger, enn våre egne. Hvorfor er det slik? Det er et faktum at man lettere tar feil beslutninger når grunnlaget er emosjonelt påvirket. Norske sykehus og private behandlingssteder har forstått dette, og etablert rutiner som gjør at kirurger slipper å operere nærstående. Slike rutiner finnes ikke for din formue – en eventuell beslutning om å la andre ta seg av forvaltningen er det du som må ta.

Budskapet kort oppsummert: På samme måte som at det er best at en rasjonell kirurg operer dine nære relasjoner, har det vist seg å være et smart valg å la oss i NEF Kapitalforvaltning forvalte verdibasen av din formue. Vi takker ydmykt for tilliten!

Våre kunder betaler oss for å ta den rasjonelle avgjørelsen

Grafen viser et utsnitt av reelle kjøp og salg i DNB aksjen i NEF’s modellportefølje Utbyttefinans

Oransje prikker viser salg, mens grå prikker viser kjøp. Poenget er å vise at vi tar rasjonelle grep, og spesielt viktig er evnen til å ta disse beslutningene til tross for optimistisk/pessimistisk markedsstøy. Ta for eksempel mars 2020 (innfelt i grønt). Koronabølgen kom, og vi så at verden kom til å stenge ned. Vi besluttet å selge oss ut av aksjen og satte pengene på kundenes konto. Markedet falt, og mens media fokuserte på dommedagsprofeti, kjøpe vi oss opp igjen i april 2020.

Dette er et typisk eksempel på hvordan vår aktive forvaltning reagerer og agerer. Vi tar rasjonelle grep på dine penger – Det er det du betaler oss for, og det er det som gjør deg til en fornøyd kunde i NEF Kapitalforvaltning.

Vil du vite mer

Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat eller send oss en mail