Årets første måned ga en fin start for porteføljen

Vi er opptatt av å levere en god risikojustert avkastning i våre porteføljer. De første ukene var preget av stor optimisme mens mot slutten av måneden ble det større svingninger. Vi gjorde aktive valg i porteføljene, og det resulterte i god risikojustert avkastning og en god start på det nye året for investorene. Lyst å vite mer?

Erlend’s corner – Hva tenker vår senior forvalter om utbytter og tap i 2021

Vi får inn mange gode spørsmål, og mange av disse er knyttet til forventninger rundt utbytte og spørsmål relatert til tapsavsetninger for 2021. Vi har derfor utfordret senior forvalter, Erlend Brenne, på følgende spørsmål:

Spørsmål 1: Kan vi forvente at norske banker vil betale utbytter i 2021?

Ja, er det korte svaret. Finansdepartementet kom med tilrådning om at norske banker holder samlede utdelinger innenfor 30 % av årsresultat for 2019 og 2020 frem til 30.september i år. Det innebærer at de bankene som ikke har utdelt utbytte for 2019 vil kunne dele ut hele grensen for 2019 resultatet. De bankene dette gjelder, DNB, SRBANK og SBANK vil dermed kunne betale ut sine vedtatte utbytter etter fremleggelsen av årsresultatet. Mange av sparebankene betalte ut utbytte i mars/april i fjor, og de vil nå ha muligheten til å betale ut et mindre utbytte i mars/april i år og sannsynligvis resten etter 30.september, gitt at markedssituasjonen tillater det.

Spørsmål 2: Hva tror du om tap i banksektoren?

Bankene har gjennom 2020 økt sine avsetninger til tap. For mange av bankene er mye av dette modellbaserte avsetninger. De bankene som har eksponering mot olje/offshore og noen servicenæringer har tatt høyere tap. Gitt at det ikke blir full nedstenging av samfunnet over en lengre periode (som følge av korona), samt at oljeprisen holder seg på et akseptabelt nivå, ser vi for oss at tapene vil normalisere seg dette året. Vi ser likevel tegn på at utrulling av vaksiner tar lengre tid enn man hadde sett for seg ved inngangen til året, og det er noe vi følger nøye med på.

Spørsmål 3: Det snakkes om at Norges Bank kan sette opp renten, enten mot slutten av året eller neste år. Hvordan vil det påvirke bankene?

Stigende boligpriser og normalisering av økonomien taler for renteoppgang. Historisk har en kontrollert renteoppgang bidratt til å øke marginene til bankene. Innskuddsmarginen vil normalt sett være den viktigste driveren for høyere marginer. Dette vil være veldig bra for bankene i vår portefølje.

Vår salgsdirektør er spesialist i håndtering av risiko, forvaltning og kapitalstyring. Han har solid erfaring i å forvalte store mandat med komplekse og individuelle behov innenfor alle finansielle områder og strukturer. Sitter du med tanker om hvordan du skal forvalte din formue på best mulig måte. Ta kontakt med Arnt Kristian og hør hvilke tanker han har for et skreddersydd mandat som passer deg.

Vil du vite mer

Ta kontakt med Arnt Kristian for en hyggelig prat eller send han en mail