I dag er det to norske banker som utbetaler kundeutbytte, Sparebank1 Østlandet og Sandnes Sparebank. Videre har Sparebanken Vest annonsert at de også vil betale kundeutbytte.

Samtlige sparebanker utbetaler ordinært utbytte til sine eiere. Dersom du i tillegg er kunde i en av de nevnte bankene vil du motta både utbytte på egenkapitalbevisene du eier og kundeutbytte.

Så hvorfor tror vi at kundeutbytte er viktig for bankene og deg som egenkapitalbeviseier? 

 

Vi mener at kundeutbytte bidrar til å styrke kundelojaliteten, samt stimulere til vekst i privatkundemarkedet.  Som kunde i Sandnes Sparebank vil en familie med 4 millioner i lån og 50000kr i innskudd vil motta mer en 10000 kr i årlig kundeutbytte (for 2018), et beløp som åpenbart kan virke positivt i forhold til kundelojalitet. Banken har hatt sterk vekst innen personkunde-segmentet, delvis på grunn av kundeutbytte. Banker med lojale kunder og som er i vekst er som regel lønnsomme banker.  

Bankene som utbetaler kundeutbytte, får også en skattefordel.  Beløpet banken betaler ut i kundeutbytte går direkte til fratrekk av beregningsgrunnlaget for selskapskatt. For Sparebank1 Østlandet utgjorde det hele 52 millioner i 2018. Både banken, kunden og egenkapitalbeviseierne er vinnere.

Forvaltning av egenkapitalbevis og finansaksjer er vår kjernekompetanse. Vil du vite mer? Ta kontakt med en av oss.