Vi i NEF Kapitalforvaltning ønsker alle våre venner en riktig GOD JUL!

Når vi nå snart avslutter vårt femte år med porteføljen Utbyttefinans, er det på tide å se seg litt tilbake og samtidig tenke litt på hva de neste fem årene kan gi våre kunder. Vi investerer stort sett i norske sparebanker som har drevet godt i mange tiår. Figuren over viser tydelig det faktum at porteføljens avkastning i denne perioden har vært bedre enn Oslo Børs, hvert eneste år siden vi startet.

Sparebankene har hatt en enormt viktig betydning for utvikling og modernisering av det norske samfunnet, og den økonomiske veksten i kongeriket.

Da den første sparebanken ble etablert i Oslo i 1822, ble det en viktig bidragsyter til at sparebank-tanken slo raskt rot både i byene og distriktene. Utover på 1830-tallet ble det stiftet en rekke sparebanker rundt om i landet.

Den grunnleggende tanken bak disse bankene var å bidra til at folk kunne sette av litt av sin lønn til sparing for å ha noe å falle tilbake på i dårlige tider, eller kanskje først og fremst for å sikre en økonomisk tryggere alderdom. Dette viktige mantraet ble senere en viktig grunnpilar i dagens strategi rundt sparebankenes drift, samt fordeling av bankenes overskudd.

Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen i all hovedsak har bestått av tidligere års tilbakeholdte overskudd. Sparebankloven ble imidlertid endret i 1987, slik at de sparebanker som ønsker det, kan hente egenkapital i markedet ved å utstede grunnfondsbevis. 1. juli 2009 skiftet grunnfondsbeviset navn og ble benevnt videre som egenkapitalbevis.

En rekke sparebanker har utstedt egenkapitalbevis, hvorav mange av disse er børsnoterte og danner store deler av investeringsuniverset til NEF Kapitalforvaltning.

Alle våre kunder i Utbyttefinans fikk en avkastning i november på godt over 12%, Hittil i 2020 har porteføljen gitt nesten 8 % avkastning. Dette er vi stolte over i et år hvor korona pandemien har vært utfordrende for markedene.

Vi i NEF Kapitalforvaltning tror at de neste årene også blir hyggelige for våre kunder. Norge er et godt sted å drive bank. Vi ser at bankene fortsatt er moderat priset sett i forhold til historisk prising og de fleste driver godt. Bankene har tilsynelatende gode kredittrutiner og god kontroll på sine potensielle fremtidige tap.

Vi vil med dette ønske alle våre venner av NEF Kapitalforvaltning en riktig GOD JUL og samtidig ønske hver og en av dere velkommen til å bli investor i Utbyttefinans.

Hvordan man blir kunde i NEF Kapitalforvaltning kan du lese mere om her

Vil du vite mer

Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat eller send oss en mail