Februar ble en sterk måned for porteføljen

Februar ble en måned der forskjellen mellom typiske vekst- og verdi aksjer ble tydeligere. Den amerikanske tiåringen steg gjennom hele måneden men det var først mot slutten den preget markedet. Dette ga utslag i lavere kurser i blant annet grønne aksjer og mange av de såkalte vekstaksjene. For finansaksjer er høyere rente normalt sett positivt og aksjene i porteføljen steg gjennom måneden. Vi kjøpte en post i SpareBank 1 Østlandet, siden vi ser på banken som attraktivt priset og vi mener den fortjener høyere kurs når vi ser på blant annet egenkapitalavkastningen, vekstpotensialet og risikoen for tap fremover. Vår grunnidè når vi forvalter er langsiktig tankegang kombinert med at vi skal ha mulighet til å kjøpe når markedet er usikkert og at vi kan utnytte større utslag. Vi tror markedet vil svinge i tiden fremover. Dette medfører at vi har en viss kontantandel for øyeblikket selv om vi underliggende er positive til videre reprising av sektoren.

Markedskommentar

Oslo Børs steg i februar og hovedindeksen nådde en topp på 1 027 poeng den 25. februar. Oslo Børs endte til slutt opp 4,1 % i forhold til januar måned, mens egenkapitalbevisindeksen endte opp 1,9 %. Oljeprisen løftet seg gjennom hele måneden og endte på 65 dollar, opp 17,6 %.

Norges Bank holder styringsrenten uforandret på null prosent til «vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres». Neste rentemøte er 18. mars. En endring i rentebanen vil være positivt for bankene.

Kvartalstallene fra bankene var jevnt over gode. Tapene var lavere enn forventet, mens bankene har kontroll på kostnadene og de klarer å øke inntektene fra andre områder enn boliglån. Boliglånsmarginene var som forventet og utsiktene til vekst er gode. Den underliggende driften i bankene er god, og egenkapitalavkastningen var godt over 9 %.

Utbyttene var i linje med våre forventninger, men noe høyere enn markedet forventet. DNB har allerede betalt utbytte og både SBANK og SRBANK vil i løpet av kort tid betale utbyttene for 2019 resultatet. Mange av de andre sparebankene vil som tidligere nevnt betale ut mindre utbytter i løpet av våren og sannsynligvis mer i høst.

Bankene er solide og har god kontroll på kostnadene. Dette kombinert med fallende tap og at vi forventer stigende renter i tiden fremover gjør at vi har stor tro på sektoren. Prisingen er fortsatt attraktiv, og vi ser større oppside de kommende kvartalene.

Aktiv Forvaltning

Aktiv Forvaltning er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Før inngåelse av avtale avklares hver enkelt kundes risikoprofil. Sammen definerer vi et mandat som er tilpasset deg som kunde. Man kan velge å sette sammen et tilpasset mandat eller velge en modellportefølje, der mandatet allerede er fastsatt.

Vil du vite mer

Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat eller send oss en mail