Egenkapitalbevis opplever for tiden stor interesse.  Forrige uke ble det gjort to transaksjoner i en større og en mindre sparebank. Stiftelsen i Sparebanken Vest gjennomførte et spredningssalg av egenkapitalbevis til en verdi av NOK 2.6 MRD. Nedsalget ble overtegnet fire ganger med stor interesse fra utenlandske og norske institusjonelle investorer. Innslaget av private investorer var betydelig, med tegning for 1.3 MRD.  Totalt tegnet 6000 private og institusjonelle investorer for 10.5 MRD.  Første dag etter tildeling ble egenkapitalbeviset umiddelbart handlet opp 6 %. Med dette dannes grunnlaget for økt daglig likviditet og interesse.

Emisjonen i Surnadal Sparebank ble også godt mottatt, dog i mindre skala.  Banken skulle emittere nye egenkapitalbevis for 73.5 MNOK. Til slutt var det tegnet nye egenkapitalbevis for 105 MNOK, altså en overtegning på hele 43%.  497 personer tegnet i emisjonen og banken fikk 100 nye eiere i prosessen.

Interessen for egenkapitalbevis kan sannsynligvis forklares med solide utbytter til eierne og fortsatt moderat prising. Utbyttene som tilfaller eierne våren 2020 vil mest sannsynlig bli meget gode, noe som kan tilskrives solid underliggende bankdrift, og for noen banker, ekstraordinære inntekter. Videre prises bankene, i snitt, godt under bokførte verdier på både 2019 og 2020 estimater.

Kursutviklingen siden de første egenkapitalbevisene ble notert på Oslo Børs og frem til i dag har vært formidabel. Noterte egenkapitalbevis (OSEEX)  har gitt investorer mer enn 2.5 ganger avkastningen av hovedindeksen ved Oslo Børs (OSEBX).    Under er en graf som illustrer den meravkastningen egenkapitalbevis har gitt sett i forhold til hovedindeksen ved Oslo Børs.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en av oss