For under en uke siden hevet Norges Bank styringsrenten for tredje gang i år. Så langt har DNB, Nordea og flere av Sparebank1 bankene varslet om at de setter opp utlånsrenten med inntil 0,25 %.  For bankene har dette en positiv effekt på inntjeningen.  Resultatet av dette  får vi neste kvartal og med full effekt første kvartal neste år, i og med at bankene må varsle en renteheving seks uker før.

Norges Bank ser nå for seg en flatere rentekurve og mye tyder på at vi er ferdig med renteheving for en stund.  Se rentebane under.

 

Kilde: Norges Bank

Så hva betyr så dette for deg om investerer i norske banker?  Det er mest sannsynlig klart for en sterk årsavslutning og god fart inn i 2020 for bankene notert på Oslo Børs. Rentenetto utgjør 60-80% av bankenes totale inntekter. 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt transaksjons- og forvaltningskostnader. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer.