Visste du at de fleste fond som tilbys i Norge er underlagt strenge begrensninger som nødvendigvis ikke er en fordel for deg som kunde?  De fleste fond som markedsføres i Norge er underlagt UCITS direktivet som setter begrensinger for hvordan fondet forvaltes

Aktiv Forvaltning er for deg som har en større sum å investere.  At penger plassert på bankkonto gir negativ realavkastning er ingen hemmelighet.  Men hvordan skal du forvalte pengene du har på konto?

Å sammenligne aktiv forvaltning med det å investere pengene dine i et fond kan sammenlignes med å kjøre buss vs taxi.  Når du inngår en avtale om aktiv forvaltning definerer du dine egne krav til risiko, avkastning og hvordan du ønsker pengene dine investert. Med andre ord er det du selv som setter premissene for hvordan dine midler skal forvaltes. Velger du et fond er du «på sammen bussen» som alle de andre.  Velger du aktiv forvaltning kan du også endre mandatet underveis. Hvis du er andelseier i et fond har du ingen annen mulighet enn å selge deg ut dersom du ikke er fornøyd med hvordan fondet forvaltes. Aktiv forvaltning handler altså om skreddersøm og må ikke forveksles med et aktivt forvaltet fond der eneste målsetning er å gi meravkastning i forhold til en indeks.

Hadde du valgt en avtale om aktiv forvaltning kan du selv være med å definere ulike terskelverdier og rammer for forvaltningen.  Forvalter av en aktivt forvaltet portefølje kan i realiteten selge seg helt ut av markedet i krevende perioder og spare deg som kunde for enorme beløp, ikke alle fond har den muligheten.  Velger du aktiv forvaltning er det du som setter rammene for forvaltningen.

En annen begrensning du møter på er maksimum eksponering mot et selskap.  I UCITS fond er det snevre begrensinger på hvor mye forvalter kan være eksponert mot ett selskap.  I en situasjon hvor for eks. et selskap leverer særdeles gode resultater i en periode eller er i en oppkjøpsprosess blir avkastningen til fondet hengende etter i forhold til en aktivt forvaltet portefølje der forvalter kan eksponere mer mot ett enkelt selskap, i tråd med hva du på forhånd har bestemt.

Ønsker du å vite mer om aktiv forvaltning?