Er aksjemarkedet noe for meg?

En kjøpsprosess består vanligvis av følgende momenter:

  1. Problemerkjennelse (lav eller ingen avkastning på dine sparepenger eller overskuddslikviditet i din bedrift)
  2. Informasjonssøking (finne den riktige forvalteren i en jungel av tilbydere og avklare hvilken risiko skal man ta)
  3. Alternativ evaluering (sette forvaltere opp imot hverandre og se på avkastning, risiko tidshorisont og historie)
  4. Produktvalg (velge det produktet som har de egenskapene man ønsker, f.eks likviditet og moderat risiko)
  5. Resultat (langsiktig avkastning)

Etablering av et nytt kundeforhold innen aktiv forvaltning starter ofte med at en investor erkjenner at realavkastningen på bankkonto (rente minus inflasjon) faktisk er negativ. Investoren kan også allerede ha fond eller andre finansielle investeringer, men er misfornøyd med avkastning, oppfølging fra kapitalforvalteren eller andre ting.

Investoren søker dermed etter informasjon over hvordan man kan plassere midler med hensyn til å øke avkastningen. Her ligger det i menneskets natur å søke mest mulig avkastning med et samtidig ønske om å ta minst mulig risiko. Leverandørene er det mange av. Skal man gå for de som har hatt bra avkastning i den siste tiden eller de som har laber avkastning, men samtidig er investert i en sektor som kan ‘ta av’ de neste årene – vanskelig.

Corona, markedsfall og timing?

Aksjemarkedet har falt tungt i 2020 og er ned nesten 20% etter at pandemien har gjort investorer verden over bekymret for økonomien i de fleste land generelt og selskapenes inntjening spesielt. Man kan enkelt si at selskapene totalt sett har blitt 20% billigere, gitt at man tror på at inntjeningen tar seg opp igjen til samme nivå (som før coronaviruset) på et eller annet tidspunkt, samt at bokførte verdier ikke blir nedskrevet i vesentlig grad. Her blir det igjen tidshorisonten som avgjør om man bør investere eller ikke: Kortsiktige investorer kan være bekymret for resultatnedgang og enkelthendelser i selskapene, mens langsiktige investorer ser muligheter innenfor selskaper som man antar har livets rett også i fremtiden.

Det som imidlertid virker åpenbart er at rentenivået blir vedvarende lavt i de fleste land, noe som tvinger investorer som søker avkastning over i mer risikofylte aktiva og da blir aksjemarkedet stående som et av svært få alternativer.

Vi i NEF Kapitalforvaltning vil gjerne nevne vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

Risiko

Vanligvis er det slik at man må ta høy risiko for å oppnå høy avkastning – risikoen for tap øker jo høyere avkastning man søker, se figur fra Finansportalen.

Figuren viser at banksparing er det desidert tryggeste valget i forhold til risiko for å tape penger, men med tilsvarene lav avkastning, særlig i disse tider med historisk lave renter på innskuddskonti. Videre viser figuren at aksjefond gir høy avkastning, men med tilsvarende høy risiko. Her er det viktig å merke seg at utviklingen er basert på historikk og langsiktig investeringshorisont – man har ingen garantier for at fremtidig avkastning blir helt lik og særlig ikke hvis man investerer bare for en kort periode.

Hver enkelt må gjøre seg opp en mening på hvor mye risiko man er villig til å ta og hvor mye avkastning man forventer når man plasserer midler andre steder enn på bankkonto. Investeringer i aksjemarkedet passer utelukkende for de som er villige til å ta HØY risiko. Der kan man oppnå høy avkastning, men må tåle til dels store verdisvingninger. Her er aksjefond og aktiv forvaltning med fokus på aksjemarkedet forholdsvis like produkter når det gjelder måten investeringene foretas. Fordelen med aktiv forvaltning er blant annet at man kan bestemme mandatet selv. Man betaler dessuten bare for driften av sin egen investering, ikke for selve driften av fondet.

Ta gjerne kontakt med en av oss for en prat om forvaltningen av Utbyttefinans. Ønsker du en uforpliktende presentasjon eller tilsendt en presentasjon, så send oss en mail.