Vi har tidligere skrevet om Handelsreisendes Forening Trondheim. Denne foreningen var vår første kunde i Utbyttefinans og har på under fire år fått over 100 % avkastning. Porteføljen har til enhver tid bestått av sparebanker, og til tider finansaksjer som DNB, Storebrand og Gjensidige.

HFT sin portefølje er aktivt forvaltet og det tas investeringsbeslutninger helt uavhengig av indeks.

Bankene er fortsatt moderat priset på P/B 0,9 (2020) og utbyttekapasiteten er meget høy med et forventet utbytte i snitt på ca 6 % av børskurs