Handelsreisendes Forening Trondheim (HFT) var første kunde da NEF Kapitalforvaltning lanserte Utbyttefinans, som er et forvaltningskonsept hvor det investeres primært i norske sparebanker. Siden oppstart i april 2016 har HFT fått 93 % avkastning på sine investeringer hos NEF Kapitalforvaltning.

Etter salg av en bygård i Trondheim sentrum fikk HFT behov for å knytte til seg forvaltningskompetanse. Når gjelden var nedbetalt satt foreningen igjen med 14 millioner kroner. Vi skjønte fort at vi trengte profesjonell hjelp for å forvalte pengene. Med gjeldene rentenivå så vi raskt at inflasjonen ville tære på kapitalen.  Vi bestemte oss for at vi ville forvalte pengene våre på en konservativ måte, men samtidig ha god avkastning, sier daglig leder i HFT, Jørn Aas.

Det første som skjedde, var at det ble besluttet å gi en million kroner i gave til Den Norske Kreftforening. Foreningen satt da igjen med 13 millioner som trengte forvaltning. Noen i styret i HFT hadde benyttet seg av NEF Kapitalforvaltning privat og anbefalte denne forvalteren. Videre ble det bestemt å innhente tilbud fra en lokal leverandør i Trondheim.

Begge forvaltningsselskaper ble invitert til å presentere seg for styret i HFT.  Etter nøye vurdering falt valget på NEF Kapitalforvaltning AS. Flere i foreningen har i etterkant investert i samme portefølje.  NEF Kapitalforvaltning er en forvalter som har hovedfokus på sparebanksektoren.  I tillegg til å ha kjernekompetanse på en sektor vi er interessert i oppfattet vi NEF Kapitalforvaltning som en liten, men effektiv organisasjon.  Forvaltningskonseptet som ble presentert var transparent og lett forståelig, forteller Jørn Aas.

Årlig gir foreningen gaver til utvalgte veldedige formål i lokalmiljøet. Det er avkastning som har dannet grunnlaget for hva foreningen har kunnet dele ut.  Deler av årets avkastning blir delt ut, mens resterende blir i foreningen. I 2017 falt valget på Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, som ble tildelt en million kroner i gave. Året etter fikk Kirkens Bymisjon en halv million kroner og Frelsesarmeen det samme.  I år er det akkurat delt ut en halv million til Trondheim og omegn MS Forening og samme beløp til Trondheim Parkinson Forening. Hvis du vil lese mer om hva Trondheim og omegn MS Forening uttaler, så trykk her