Kapitalforvaltning

Meravkastning gjennom kunnskap og kompetanse

NEF Kapitalforvaltning har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenesten aktiv forvaltning.

Vi forvalter de tre standardiserte porteføljene Utbyttefinans, Nordisk Utbyttefinans og NEF Norske Aksjer, samt at vi skreddersyr mandat for kunder som har spesielle preferanser eller krav.

Våre forvaltere har lang erfaring fra finansmarkedet og har skapt god avkastning for kundene i mange år. Vårt motto er meravkastning gjennom kunnskap og kompetanse.

Investeringsfilosofien vår er verdibasert og langsiktig. Hovedfokuset er norske sparebanker og finansaksjer, samt selskaper med god inntjening og solid balanse. Vi liker selskaper som betaler solide utbytter og som leverer god egenkapitalavkastning over tid.

Vi gjør våre egne analyser av selskapene vi investerer i. En del av vårt investeringsunivers er selskaper som ikke blir fulgt like nøye av analytikere og meglere og gjennom egne analyser finner vi de selskapene vi mener er mest attraktiv for våre kunder.

Vi har et brennende engasjement for å bidra til bærekraftig forvaltning og vi er medlem av NORSIF. Når vi investerer er bærekraft og ansvarlighet en del av våre kriterier.

Porteføljer

Vil du vite mer om våre porteføljer og hvordan du kan kan bli investor

Aktiv Forvaltning

Vil du lære mer om aktiv forvaltning og hvordan det passer deg som investor

Bærekraft

Vil du vite mer om vårt fokus på bærekraft og hva vi gjør som ansvarlig forvalter