Kapitalforvaltning

Meravkastning gjennom kunnskap og kompetanse

NEF Kapitalforvaltning har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenesten aktiv forvaltning. I tillegg til individuelle mandater forvalter vi de standardiserte porteføljene Utbyttefinans, Nordisk Utbyttefinans og NEF Norske Aksjer.

I NEF Kapitalforvaltning eier alle kundene verdipapirene direkte, men dispensasjonsretten til kontoene er delegert til NEF via fullmakt. Dermed er kundemidler helt adskilt kunder imellom og fra forvaltningsselskapet.

Vi har opererer ikke med bindingstider eller gebyrer ved inngåelse av avtale eller uttrekk av kapital. Kostnadsstrukturen er helt transparent.

Uavhengig av om du velger et individuelt tilpasset mandat eller en av våre standardiserte porteføljer mottar du en omfattende rapport hver måned. Som kunde får du individuell oppfølging, så du til enhver tid har oversikt over innvesteringer vi har gjort på dine vegne.

Ingen av våre mandat er underlagt de samme begrensingene som et verdipapirfond.

En typisk kunde i NEF er institusjoner, legater, stiftelser og større private som ønsker sin formue forvaltet etter en kapitalbevarende strategi