NEF Kapitalforvaltning

Bærekraft

Vi mener at langsiktig avkastning og ansvarlig forvaltning går hånd i hånd

Introduksjon

Vi har et ansvar som investorer

Vi lever i en verden som preges av utfordringer. Utfordringer med miljø, sosiale forskjeller, ulikhet og korrupsjon. Vi ønsker å investere i selskaper som tar disse utfordringene på alvor og som vil være med å bidra

Bakgrunn

En bedre verden for våre etterkommere

Utfordring

Verden er i stadig forandring. En verden hvor vi bruker mer av ressursene, minsker mangfoldet og stadig øker utslippene. Det er en balansegang mellom økonomisk vinning og for stor utnyttelse av planeten vår

Løsning

Vi tror at bærekraftige investeringer og fokus på ansvarlig forvaltning er det riktige for oss, våre barn og våre investorer – slik at vi alle fortsatt har en planet vi kan vokse på

Utelukkelse

Tobakk, våpen, alkohol, pornografi, pengespill

Aktiv eier

Dialog for å påvirke selskaper til bærekraftig tankegang

Stemmerett

Gi uttrykk for våre syn ovenfor selskaper i vår portefølje

Oss selv

Vi har tatt for oss tre av FNs bærekraftsmål vi skal fokusere på

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627