Bærekraft/ansvarlige investeringer

I NEF Kapitalforvaltning er vi opptatt av bærekraftige investeringer

Vi i NEF Kapitalforvaltning er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. Fundamentet for oss er å integrere bærekraftige og ansvarlige investeringer som en naturlig del av investeringsprosessen. Vi kaller det NEF Bærekraft.

 

 

I praksis fungerer NEF Bærekraft på følgende måte:

Vi investerer ikke i selskaper som bryter FN’s konvensjoner for menneskerettigheter, miljø og korrupsjon. Vi utelukker selskaper som produserer tobakk og våpen. Vi ønsker å være en aktiv eier og gå i dialog med og påvirke selskaper til mer bærekraftig tankegang. Vi ønsker å benytte oss av stemmeretten vår og gi uttrykk for våre syn overfor selskaper i vår portefølje.