NEF Kapitalforvaltning

Utbyttefinans

Porteføljen steg 2 % i juli

Vårt flaggskip, Utbyttefinans, er en portefølje bestående av norske sparebanker og finansaksjer. Bankene i denne porteføljen leverer god avkastning på egenkapitalen og betaler attraktive utbytter.

 

Porteføljen steg 2 % i juli. Oppgangen skyldes blant annet positiv utvikling i DNB etter gode kvartalstall, og dette smittet over på de andre bankene. Rapporteringssesongen for egenkapitalbevisbankene startet med Sparebank1 Østlandet 5. august og de andre bankene kommer fortløpende utover måneden.

Vi forventer resultater i tråd med det som allerede har blitt rapportert fra DNB med håndterbar størrelse på tapene og fortsatt stabil inntjening på kjerneområdene. De største effektene i forhold til tap som følge av korona har kommet innen olje/offshore. Hovedinntjeningen til de norske bankene, boliglån til private husholdninger, utgjør fortsatt 60-80% av inntjeningen og vi vurderer risikoen her som fortsatt lav.

Prisingen er fortsatt moderat med pris/bok på 0,9 og forventet utbytte i snitt på nesten 6 % basert på estimater for 2020.

Utvikling

Utbyttefinans er i skrivende stund ned 2,5 % så langt i år, mens det generelle markedet er ned 8,5 %

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627