Om oss

NEF Kapitalforvaltning er et privateid forvaltningshus som har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive Aktiv Forvaltning

Historien

NEF Kapitalforvaltning ble stiftet i 1998. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester. Vårt hovedfokus er forvaltning av sparebanker og verdiaksjer. Vårt flaggskip, Utbyttefinans, ble etablert i 2016.

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi er verdibasert og langsiktig. Vi ser på selskaper som har attraktiv prising sett i forhold til de bokførte verdiene, som har god avkastning på egenkapitalen og som over tid betaler solide utbytter.

Vi gjør våre egne analyser av selskapene vi investerer i og bruker våre interne modeller til å gjøre markedsmessige tilpasninger. En del av selskapene vi investerer i er underanalysert av analytikere og meglerhus. Gjennom våre egne analyser finner vi de selskapene vi mener er mest attraktive for vår kunder.

Bærekraft og ansvarlig forvaltning er et tema som opptar oss. Vi er medlem av NORSIF, som er norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Selskaper som ikke følger FNs konvensjoner for miljø, menneskerettigheter og korrupsjon utelukkes fra vårt investeringsunivers. Vi har i tillegg valgt å utelukke selskaper som produserer våpen, tobakk, pornografi og alkohol, samt selskaper som driver med pengespill. Videre går vi i dialog med selskaper for å påvirke de i riktig retning og vi benytter oss av stemmeretten for å gi uttrykk for våre syn.

Visjon

Vi ønsker å bli den foretrukne leverandøren av forvaltning innenfor det som er vår kjernekompetanse. For å bli det skal vi levere god avkastning over tid, følge opp kundene på en trygg og tillitvekkende måte, bygge langsiktige relasjoner og opptre profesjonelt både internt og eksternt.