fbpx

Modellporteføljer

I tillegg til individuelle mandater forvalter NEF Kapitalforvaltning to

modellporteføljer. Mandatene er frie og har få begrensninger i forhold til eksponering. Minste tegning er 2 MNOK.

Utbyttefinans

Utbyttefinans er en aktivt forvaltet portefølje av egenkapitalbevis og finansaksjer. Direkteavkastning i porteføljen anslås å ligge i intervallet 4-9 %.  Forvalterteamet i NEF Kapitalforvaltning har meget lang erfaring fra sektoren og kan vise til sterke resultater

NEF Norske aksjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs. Porteføljens består hovedsakelig av OBX aksjer. Det er ikke anledning til å benytte derivater eller belåning.

For NEF Norske aksjer beregnes  suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark, hvilket innebærer at det ikke kan beregnes suksesshonorar før porteføljens verdi er høyere enn ved forrige innslagspunkt for avregning av honorar.  Først tjener kunden penger, deretter forvaltningsselskapet.

Aktiv forvaltning VS fond

Visste du at de fleste fond som tilbys i Norge er underlagt strenge begrensninger som nødvendigvis ikke er en fordel for deg som kunde?  De fleste fond som markedsføres i Norge er underlagt UCITS direktivet som setter begrensinger for hvordan...

les mer