fbpx

Modellporteføljer

I tillegg til individuelle mandater forvalter NEF Kapitalforvaltning to

modellporteføljer. Mandatene er frie og har få begrensninger i forhold til eksponering. Minste tegning er 3 MNOK.

Utbyttefinans

Utbyttefinans er en aktivt forvaltet portefølje av egenkapitalbevis og finansaksjer. Direkteavkastning i porteføljen anslås å ligge i intervallet 4-8 %.  Forvalterteamet i NEF Kapitalforvaltning har meget lang erfaring fra sektoren og kan vise til sterke resultater

NEF Norske aksjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs.  Det er ikke anledning til å benytte derivater eller belåning.

For NEF Norske aksjer beregnes  suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark, hvilket innebærer at det ikke kan beregnes suksesshonorar før porteføljens verdi er høyere enn ved forrige innslagspunkt for avregning av honorar.  Først tjener kunden penger, deretter forvaltningsselskapet.

Bankene leverer

  fra NEF Kapitalforvaltning De største regionbankene har nå levert tall  og resultatene er gjennomgående sterke. Bankene leverer bedre enn hva vi hadde ventet når det gjelder rentenetto, resultat før skatt, samt at tapene er lavere enn normalt. Videre ser vi at...

les mer

Utbyttefinans juli 2019

Utbyttefinans mistet i juli måned deler av oppgangen fra måneden før, noe som skyldes frykt og uro rundt handelskrig mellom USA og Kina. Vi i NEF Kapitalforvaltning er vi likevel sterke i troen på at både Kina og USA trenger og vil få en handelsavtale i havn. Utover...

les mer